Teodor Zavoi

Arhitect Proiectant Barcanesti reprezinta pagina unde puteti gasi informatii despre Teodor Zavoi - Doar Unu Arhitect Proiectant Barcanesti. In categoria Arhitect Proiectant Barcanesti promovam: Proiectant, birou arhitectura, autorizatie de constructie, expertiza tehnica, studiu fezabilitate, PUD, PUZ, PUG, structura rezistenta, proiect arhitectura, inginer proiectant, desen tehnic, proiectare imobile, proiectant constructii, proiectant amenajari/reamenajari, constructii civile, industriale, agricole, tehnice, studii de fezabilitate, proiectare arhitectura, proiectare instalatii.


Servicii Arhitect Proiectant Barcanesti

        întocmire documentații tehnice pentru autorizații de construire  (DTAC) pentru orice tip de clădire ; inclusiv schimbări de destinație, firme luminoase, extinderi , mansardări, reabilitări
        întocmire proiecte tehnice de execuție (PTh)
        întocmire proiecte de urbanism (PUD, PUZ)
        Consultanta accesare fonduri europene
        Studii topografice – Ridicare topografică presupune măsurători la teren, elaborarea documentaţiei şi avizarea de catre O.C.P.I.
        Studii geotehnice – Studiu geotehnic se efectuează prin deplasarea în teren a unei echipe şi forarea în 1 sau 2 puncte, după caz, elaborarea documentaţiei.
        Consultanță pentru amenajări interioare
        Prezentări 3D
        întocmire proiecte de peisagistică
        Verificare de proiecte prin verificatori atestați
        Expertize tehnice prin experti atestați
        Documentații tehnice necesare pentru obținerea certificatului de urbanism
        Documentații tehnice pentru obtinerea avizelor și acordurilor impuse prin certificatul de urbanism
        Consultanță în alegerea terenului