CADASTRU GRATUIT: Primăriile pot solicita de la 1 august bani pentru lucrări

Primăriile pot cere începând de astăzi finanțare pentru realizarea gratuită a lucrărilor de înregistrare sistematică în cadrul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară 2015-2023, potrivit Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI).

Conducerea ANCPI a stabilit, recent, sumele care pot fi plătite primăriilor în acest an.

Astfel, fiecare primărie ar putea primi până la 135.000 de lei, bani din veniturile proprii ANCPI.

Modalitatea prin care edilii pot intra în posesia acestor sume a fost cuprinsă în „Ghidul primarului pentru desfășurarea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor pe sectoare cadastrale” și „Ghidul privind alocarea sumelor pentru contractile de finanțare încheiate între OCPI și UAT privind serviciile de înregistrare sistematică”.

Ambele pot fi găsite pe pagina de internet a ANCPI.

Ghidul descrie etapele pe care primăriile trebuie să le parcurgă pentru a obține finanțare pentru înscrierea imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Conform ghidului, ANCPI va vira banii în conturile UAT-urilor după recepția lucrării si deschiderea cărților funciare la finalizarea lucrărilor (intabularea imobilelor).cadastru3_400

Ghidul privind alocarea sumelor pentru contractele de finanțare încheiate între OCPI și UAT privind serviciile de înregistrare sistematică cuprinde procedura prin care autoritățile locale pot solicita finanțare/cofinanțare pentru realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în sistemul integrat în cadastru și carte funciară.

PNCCF se desfășoară în perioada 2015-2023 și are ca obiectiv înregistrarea sistematică a imobilelor în 2337 UAT- uri situate în mediul urban și rural. PNCCF a fost instituit în scopul înregistrării gratuite a imobilelor în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară și al eliberării certificatelor pentru înscrierea în cartea funciară a posesorilor ca proprietari şi, după caz, a dezbaterilor succesorale. Finanțarea pentru lucrările de cadastru general va fi asigurată din veniturile proprii ale ANCPI.

sursa: evz.ro