NU RISCA SĂ FII ACUZAT DE EVAZIUNE FISCALĂ! CE IMPOZIT PLĂTEȘTI CÂND VINZI UN IMOBIL

La vânzarea unei case sau a unui teren eşti obligat să plăteşti atât taxe notariale, cât şi impozit la stat. Libertatea îţi spune cum şi în funcţie de ce variabile se calculează impozitul datorat statului.

Înainte de a scoate casa ori terenul la vânzare, află de la notarul public ce impozit vei avea de plătit statului
Cuantumul impozitului pe care trebuie să-l plăteşti la vânzarea unui teren sau a unei case este calculat şi stabilit de notar, care aplică prevederile art. 77 ind. 1, din Codul Fiscal.
Contează vechimea deţinerii imobilului
Atât pentru case, cât şi pentru terenuri (intravilane sau extravilane), valoarea impozitului care trebuie achitat la momentul vânzării depinde de preţul declarat şi de durata deţinerii de către vânzător a imobilului respectiv. Astfel...
Dacă deţii casa/ suprafaţa de teren respectivă de mai puţin de 3 ani, impozitul se va calcula în felul următor: 3% până la valoarea (preţul declarat) de 200.000 de lei, iar pentru valori mai mari de 200.000 de lei impozitul va fi de 6.000 de lei, plus 2% din valoarea care depăşeşte suma de 200.000 (de exemplu, dacă ai o casă pe care o deţii de doi ani şi vrei s-o vinzi cu 100.000 de lei vei plăti un impozit la stat de 3.000 de lei).
Pentru imobilele/ terenurile deţinute de o perioadă mai mare de trei ani, impozitul se va calcula astfel: 2% până la valoarea de 200.000 de lei inclusiv, iar la o valoare de peste 200.000 lei, impozitul va fi de 4.000 lei + 1%, calculat la valoarea ce depăşeşte 200.000 de lei inclusiv.imp_400
Care sunt excepţiile
Există şi situaţii în care nu se plăteşte impozit pentru transferul unei proprietăţi imobiliare din patrimoniul personal:
Dacă bunul imobil este dobândit prin reconstituirea dreptului de proprietate în temeiul Legii fondului funciar şi al celorlalte legi speciale privind retrocedarea unor bunuri.
Dacă bunul e transmis prin donaţie între soţi, rude şi afini, până la gradul al III-lea inclusiv.
Dacă se transmite dreptul de proprietate cu titlu de moştenire, dacă succesiunea este dezbătută şi finalizată în termen de doi ani de la data decesului autorului succesiunii.
În cazul nefinalizării procedurii succesorale în termenul de doi ani, moştenitorii vor plăti un impozit de 1%, calculat la valoarea masei succesorale (stabilită de notar, potrivit legii).
De precizat că valorile (preţurile) declarate de vânzător nu pot coborî sub limitele stabilite de notari în baza unei grile oficiale. Preţul unei case sau al unui teren, potrivit grilei, depinde de mai multe variabile, precum zona geografică, localitatea, zona din respectiva localitate (centru sau periferie), teren agricol sau teren intravilan ş.a.m.d.

Cine face calculele şi îţi ia banii
Impozitul se calculează şi se încasează de notarul public, înainte de autentificarea actului de vânzare-cumpărare sau, după caz, de întocmirea încheierii succesiunii.
Când transferul dreptului de proprietate se face prin hotărâre judecătorească, impozitul se calculează şi se încasează de organul fiscal competent (instanţele comunică organului fiscal hotărârea şi documentaţia aferente în termen de 30 de zile).
Pentru alte proceduri eşti obligat să declari venitul obţinut în 10 zile de la data transferului, la organul fiscal competent.

sursa: stiri.com.ro