Proiect: Copiile legalizate la notar vor fi istorie

Guvernul a elaborat un proiect de OUG care prevede măsuri menite să ducă la debirocratizarea instituţiilor, printre care reducerea situaţiilor în care se cer copii legalizate după documente, obligaţia să se primească copii şi în format electronic, plata online a amenzilor şi taxelor de timbru.

Potrivit proiectului de ordonanţă de urgenţă elaborat ca urmare a propunerilor venite prin intermediul proiectului cunoscut sub denumirea de ''Comisia de tăiat hârtii'', care se află în faza de avizare şi consultare, instituţiile publice şi organele de specialitate ale administraţiei publice centrale care solicită copia în format fizic pe hârtie după actul de identitate ca şi condiţie pentru furnizarea unui serviciu public vor elimina această cerinţă acolo unde există tehnologia pentru a scana sau pentru a primi şi procesa o copie în format electronic.

De asemenea, instituţiile publice vor fi obligate să reducă situaţiile în care se solicită depunerea copiilor legalizate după documente, înlocuindu-le cu declaraţii pe propria răspundere sau cu certificări cu originalul de către funcţionar.

''Instituţiile publice şi organele de specialitate ale administraţiei publice centrale au obligaţia să îşi dezvolte până cel târziu la finalul anului 2018 capacitatea tehnică, astfel încât comunicarea de date, informaţii sau documente între acestea să se facă în format electronic'', se mai arată în proiectul de OUG, potrivit Mediafax. Proiectul se referă şi la modalităţile de plată a serviciilor furnizate de instituţii.

''Instituţiile publice şi organele de specialitate ale administraţiei publice locale au obligaţia de a oferi metode alternative de plată a serviciilor publice furnizate contra cost, amenzilor contravenţionale şi a taxelor şi impozitelor, fie prin plata cu cardul, fie prin intermediul sistemului electronic naţional de plată, fie prin intermediul altor sisteme de plată, până cel târziu la finalul anului 2018'', se mai arată în documentul Executivului.

Instituţiile publice şi organele de specialitate ale administraţiei publice centrale vor fi obligate, după intrarea în vigoare a ordonanţei de urgenţă, să folosească cu precădere mijloacele electronice pentru comunicarea cu beneficiarii serviciilor publice, acolo unde beneficiarul are şi este de acord să îşi furnizeze o adresă de poştă electronică. În acest sens, instituţiile publice şi organele de specialitate ale administraţiei publice centrale sunt obligate să îşi dezvolte capacitatea de furnizare a serviciilor publice electronice şi să îşi elaboreze un plan de dezvoltare al serviciilor electronice în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a ordonanţei de urgenţă, precizându-se că orice serviciu public furnizat electronic trebuie adaptat nevoilor persoanelor cu dizabilităţi.

Mai mult, instituţiile publice şi organele de specialitate ale administraţiei publice centrale au obligaţia de a publica, din oficiu, informaţii şi modele de formulare sau cereri aferente tuturor serviciilor publice furnizate, în format electronic, atât pe website-ul propriu, cât şi pe punctul de contact unic electronic, în varianta actualizată şi într-un format tehnic care să permită descărcarea şi editarea lor în scopul completării pe calculator de către beneficiar.

copii_legalizate_400_01

Guvernul introduce facilităţi şi în privinţa taxelor extrajudiciare de timbru.

Astfel, prin OUG sunt scutite de taxe extrajudiciare de timbru eliberarea cazierului judiciar şi examinarea conducătorilor de autovehicule în vederea obţinerii permisului de conducere, o serie de taxe de timbru de valoare mică fiind eliminate.

Totodată, potrivit proiectului, taxele extrajudiciare de timbru rămase în vigoare se vor plăti prin mijloace electronice, ordin de plată sau numerar, cu excepţia taxei pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza legii 18/1991, pentru taxele de până la 50.000 lei. Taxele extrajudiciare de timbru vor fi încasate în aceeaşi locaţie în care se încasează contravaloarea pentru serviciile supuse acestor taxe.

Amenzile care se cuvin bugetului de stat pot fi achitate prin intermediul instrumentelor de plată electronică în cadrul Ghişeului virtual de plăţi.

De asemenea, Executivul modifică şi legea privind cazierul judiciar astfel încât autorităţile şi instituţiile publice, altele decât cele din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, să obţină certificatul de cazier judiciar în mod direct de la Ministerul Afacerilor Interne (MAI), scutind cetăţeanul de obţinerea acestuia, caz în care taxa de eliberare şi taxa extrajudiciară de timbru vor fi eliminate.

Lucrurile se vor simplifica şi în privinţa cererii-tip de obţinere a cazierului. Aceasta, cu datele complete de stare civilă şi motivată, se va depune de către persoana fizică electronic sau personal la unitatea de poliţie de la locul de naştere, domiciliu sau reşedinţă. Cererea-tip, cu datele complete de identificare şi motivată, se depune de către persoana juridică electronic sau prin reprezentant legal, care trebuie să îşi dovedească calitatea, la unitatea de poliţie pe raza căreia îşi are sediul social sucursala, filiala sau punctul de lucru persoana juridică. Depunerea însă a solicitării în format electronic se va realiza odată cu dezvoltarea capacităţii tehnice a unităţilor de poliţie, acest lucru fiind anunţat pe pagina de internet a Ministerului Afacerilor Interne.

Un alt capitol avut în vedere de Guvern se referă la simplificarea obţinerii paşaportului, taxa specifică urmând a fi plătită şi online sau prin convenţii cu instituţii de credit.

De asemenea, procedurile de obţinere a indemnizaţiei pentru creşterea copilului, a stimulentului de inserţie şi a alocaţiei de stat vor fi simplificate, potrivit Executivului. Astfel, se elimină cerinţa de legalizare a copiilor după documentele justificative; în cazul copiilor născuţi în străinătate certificatul sau extrasul de naştere, după caz, se va solicita în traducere autorizată nu şi prin legalizare; în situaţiile în care există posibilitatea tehnică, primăria va transmite agenţiei pentru plăţi şi inspecţie socială documentele de solicitare a dreptului şi în format electronic (scanate); se va introduce posibilitatea de certificare a cererii de către primar sau persoana desemnată de acesta, prin semnătură electronică; se simplifică procedura de solicitare a unui nou drept în cazurile de suprapunere a drepturilor pentru copii născuţi în perioada de concediu, prin depunerea cererii şi prezentarea numai a documentelor suplimentare care atestă noua situaţie, respectiv certificatul de naştere a următorului copil sau actele care atestă situaţia juridică a acestuia faţă de solicitant, precum şi, dacă este cazul actele care atestă realizarea de venituri.

Totodată, printr-un proiect de Hotărâre de Guvern privind simplificarea procedurilor de obţinere a ajutorului de şomaj Guvernul vrea să simplifice procedurile în această privinţă prin reglementarea posibilităţii obţinerii de către agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, a informaţiilor cu privire la veniturile persoanelor solicitante prin intermediul spaţiului virtual, precum şi din sistemul informatic al Ministerului Finanţelor Publice, prin sistemul informatic al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM).

De asemenea, se instituie posibilitatea persoanelor care doresc să se asigure în sistemul asigurărilor pentru şomaj prin încheierea unui contract de asigurare pentru şomaj de a atesta calitatea de asiguraţi în sistemul public de pensii şi în sistemul asigurărilor sociale de sănătate atât cu contractul de sănătate, cât şi cu orice alt document justificativ privind dobândirea calităţii de asigurat în cadrul acestor sisteme de asigurări sociale, eliberat de instituţiile competente potrivit legii, în format electronic cu semnătură electronică extinsă, în baza unui certificat calificat sau în format pe hârtie în original.

sursa: romanialibera.ro