Anghel Ionela-Claudia

Cadastru Valea Nandrii reprezinta pagina unde puteti gasi informatii despre Anghel Ionela-Claudia - Doar Unu Cadastru Valea Nandrii. In categoria Cadastru Valea Nandrii promovam: Cadastru, intabulare, carte funciara, cadastru, geodezie, puz, pug, pub, alipire, relevee, certificat de urbanism, schita, dezmembrare, studiu topo, studiu geo, proiectare, lucrari de topografie, asistenta tehnica cadastru .


       Cadastrul general se organizeaza la nivelul fiecarei unitati administrativ-teritoriale: comuna, oras, municipiu, judet si la nivelul intregii tari. Prin sistemul de cadastru general se realizeaza:

     identificarea, descrierea si inregistrarea in documentele cadastrale a imobilelor prin natura lor, masurarea si reprezentarea acestora pe harti si planuri cadastrale, precum si stocarea datelor pe suporturi informatice;
     identificarea si inregistrarea tuturor proprietarilor si a altor detinatori legali de imobile, in vederea inscrierii in cartea funciara cu caracter definitiv;
     furnizarea datelor necesare sistemului de impozite si taxe pentru stabilirea corecta a obligatiilor fiscale ale contribuabililor, solicitate de organismele abilitate.

         Cu echipamentele topografice moderne si performante aflate in dotarea noastra, cu experienta practica si un fundament teoretic bine pus la punct, expertii nostri va garanteaza reusita unor lucrari de ce mai buna calitate. Lucrarile sunt executate in conformitate cu legislatia in vigoare si respectand normele emise de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara.

Servicii Cadastru Valea Nandrii

    Ridicari topografice pentru intocmire plan topografic in vederea obtinerii autorizatiei de construire;
    Ridicari topografice pentru inscrieri ( intabulari ) terenuri (intravilan si extravilan) si constructii;
    Ridicari topografice pentru comasari, dezmembrari, parcelari si lotizari terenuri (intravilan si extravilan);
    Ridicari topografice pentru dezmembrari si comasari constructii (case, apartamanete, hale etc);
    Ridicari topografice necesare executarii proiectelor diverselor investitii (constructii civile si industriale, amenajari, consolidari, restaurari, drumuri si poduri, canalizari etc.);
    Expertize extrajudiciare;
    Identificari imobile;
    Scoaterea temporara sau definitivă din circuitul agricol a terenurilor aflate în intravilan si extravilan;
    Relevee;
    Intocmire planuri parcelare,
    Studiu arhiva Carte Funciara;
    Inscrierea provizorie a terenurilor si constructiilor
    Rectificarea suprafetelor de teren;
    Schimbarea destinatiei spatiilor
    Actualizarea datelor pentru imobile;
    Consultanta de specialitate.