Business Developing Group

Consultant Arad reprezinta pagina unde puteti gasi informatii despre Business Developing Group - Doar Unu Consultant Arad. In categoria Consultant Arad promovam: Consultant, consultanta, inginerie, consiliere in domeniul strategiilor, resurse umane, consultanti de internet, de proces, relatii publice, de performanta, de imigrare, tehnologia informatiei, marketing, manageri interimari.


1.Garantia succesului
Plata la atingera obiectivelor.

2.Solutii complete
Beneficiati de servicii de consultanta, management si proiectare in baza unui, singur contract. Comunicati cu o singura persoana pentru a afla stadiul si indicatorii proiectului dvs. Evitati riscul blocarii sau intarzierii proiectului datorita incompatibilitatii dintre diverse tipuri de specialisti, care lucreaza in diferite societati, avand doar responsabilitatea unei parti din proiect.

3.Riscuri minime
In faza de start cat si pe parcursul implementarii, evaluam permanent stadiul de dezvoltare al proiectelor. In peste sapte ani de activitate ne-am dezvoltat abilitatile gestionand proiecte in diverse domenii : fonduri europene nerambursabile, finantari bancare, agricultura, energie regenerabila, infrastructura de utilitati , infrastructura sociala, productie, turism si servicii, penru investitori privati sau publici. Dispunem de experienta in interpretarea legislatiei si capacitatea colaborarii cu factorii publici implicati.

4.Flexibilitate
Suntem dispusi sa tratam fiecare investitie pe module, clientii nostrii avand posibilitatea sa opteze doar pentru o parte a serviciilor noastre sau pentru realizarea lor etapizata.

Servicii Consultant Arad

Pe parcursul celor opt ani de activitate am castigat experienta in diverse domenii cum ar fi: agricultura, energie, productie, servici, turism, infrastructura de utilitati, transport si in domeniul social. Am implementat proiecte cu fonduri structurale sau fonduri europene nerambursabile finantate prin: SAPARD, PNDR, POR, POSCCE, Fondul de Mediu, Fonduri Guvernamentale si alte surse de finantare. Pentru mai multe detalii va rugam sa accesati pagina de portofoliu.

Principalele categorii de servicii pe care vi le oferim cu maxim profesionalism:
Consultanta
Consultanta in afaceri

    Analiza oportunitatilor de afaceri
    Consultanta si suport in vederea infiintarii si dezvoltarii afacerilor
    Evaluarea proiectelor de investitii

Consultanta pentru atragerea fondurilor europene nerambursabile:

    Consultanta pentru accesarea fondurilor europene nerambursabile: identificarea oportunitatilor de finantare, evaluarea eligibilitatii solicitantului si a proiectului,  evaluarea criteriilor de punctare si formularea recomandarilor pentru cresterea sanselor de succes .
    Elaborarea planurilor de afaceri, a studiilor de prefezabilitate si fezabilitate, analize cost-beneficiu, bugete, devize, etc.
     Completarea cererilor de finantare si a anexelor aferente
    Completarea cererilor de rambursare
    Alte studii si documentatii specifice
    Consultanta post implementare
    Consultanta in colaborarea cu institutiile si autoritatile avizatoare
    Consultanta si suport in vederea identificarii oportunitatilor de creditare
    Elaborarea documentatiilor necesare obtinerii creditelor

Management de proiect

    Managementul proiectelor de investitii
    Urmarirea contractelor de executie a lucrarilor

Proiectare

    Studii de oportunitate
    Proiectare planuri de urbanism PUZ, PUD : intocmirea documentatiilor necesare obtinerii avizelor, elaborarea planurilor de urbanism, obtinerea certificatelor, a avizelor si a aprobarilor necesare.
    Proiectare constructii civile si industriale: elaborarea documentatiilor necesare obtinerii avizelor, elaborarea documentatiilor faza DTAC, PT, CS, DDE, obtinerea certificatelor, a avizelor si a aprobarilor necesare pentru toate specialitatile ( arhitectura, rezistenta, instalatii interioare si retele edilitare). Documentatii pentru scoaterea terenurilor din circuitul agricol.
    Proiectare capacitati pentru producerea energiei : elaborarea documentatiilor necesare obtinerii avizelor, elaborarea documentatiilor faza DTAC, PT, CS, DDE, studii de solutie, documentatii pentru autorizatii de infiintare, licente de producator, acreditare, obtinerea certificatelor, a avizelor si a aprobarilor necesare pentru functionarea parcurilor fotovoltaice, a centralelor cu biogaz si biomasa sau pentru alte investitii similare.
    Expertize tehnice, studii topografice si geotehnice.
    Elaborarea documentatiilor necesare obtinerii autorizatiilor de functionare.
    Alte studii si proiecte specifice.