Orgman SRL

Consultant Baia Mare reprezinta pagina unde puteti gasi informatii despre Orgman SRL - Doar Unu Consultant Baia Mare. In categoria Consultant Baia Mare promovam: Consultant, consultanta, inginerie, consiliere in domeniul strategiilor, resurse umane, consultanti de internet, de proces, relatii publice, de performanta, de imigrare, tehnologia informatiei, marketing, manageri interimari.


Prezentă de peste 16 ani pe piaţa de consultanță din România Orgman SRL Baia Mare, a atras până în present finanțări nerambursabile de peste 15.000.000 euro pentru clientii săi: IMM-uri din toata țara. Suntem prezenţi pe piața de consultanță în afaceri și management din anul 1997, cu proiecte de finanțare și de managementul acestora în implementare, cu servicii de consultanță în elaborarea și implementarea de sisteme de management al calitatii, de mediu, de sănă

Echipă dedicată sprijinirii afacerilor dumneavoastrătate și securitate ocupațională, de securitatea informației, precum și cu analize economice, organizare și responsabilitate socială.

Formăm o echipă tânără, performantă, dedicată şi mereu receptivă la cerinţele clienților săi. Punem pe primul plan clienţii, ale căror interese le promovăm, dar şi colaboratorii de specialitate: arhitecţi, constructori, specialişti în agricultură, zootehnie, tehnologie, consultanţă bancară şi informatică.

Servicii Consultant Baia Mare

Domenii de activitate
Acordăm consultanță în organizare și management: analize organizaționale, reproiectare organigrame, matrice RACI, regulamente de funcționare, regulamente interne, fișe de posturi, fișe de evaluarea performanțelor, proceduri de lucru și altele
Elaborăm proiecte de finanțare nerambursabilă pentru majoritatea programelor de finanțare destinate întreprinzătorilor privați și IMM-urilor, precum:
Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor în mediul urban și rural
Exploatații agricole
Turism rural și urban
Procesarea produselor agricole şi forestiere
Organizarea și finanțarea SRL-D –urilor, a fermelor de subzistență și tinerilor fermieri
Proiecte de Finanțarea IMM-urilor pe Programele Operaționale Sectoriale de Creștere a Competitivității Economice –investiții mici sau mari
Proiecte de Finanțarea IMM-urilor pe orice alte programe de finanțare
POS CCE Investitii pentru Intreprinderi mari
Proiecte de sprijin de stat acordate de Ministerul Finanțelor Publice conform HG 1168/2008 și altele
Monitorizăm (asigurăm managementul) atât al proiectelor proprii cât și al altor proiecte admise la finanțare
Acordăm consultanță în elaborarea și implementarea sistemelor de management al calității (ISO 9001), mediu (ISO 14001), sănătate și securitate ocupațională (OHSAS), securitatea informațiilor (ISO 27001)
Elaborăm studii de fezabilitate și planuri de afaceri sau de marketing

Resurse materiale si tehnologice
Dispunem de un centru modern de consultanţă cu spaţii de lucru şi întâlniri, având o dotare modernă şi adecvată obiectivelor şi misiunii noastre: servere, calculatoare, scanner, imprimante, software, centrală telefonică, reţea de calculatoare, centrală de supraveghere şi alarmare si altele.

Certificarea sistemului nostru de management al calitatii- garantia prestarii unor servicii profesionale de calitate.
Orgman SRL Baia Mare aplică încă din anul 2000 un sistem de management al calităţii, care în toamna anului 2005 a fost certificat conform standardului international ISO 9001.  Menţinerea şi continua perfecţionare a acestui sistem oferă garantia prestării unor servicii de calitate care să satisfacă cerinţele şi exigenţele clienţilor noştri.