SC ISPE SA

Consultant Bucuresti-Sector 3 reprezinta pagina unde puteti gasi informatii despre SC ISPE SA - Doar Unu Consultant Bucuresti-Sector 3. In categoria Consultant Bucuresti-Sector 3 promovam: Consultant, consultanta, inginerie, consiliere in domeniul strategiilor, resurse umane, consultanti de internet, de proces, relatii publice, de performanta, de imigrare, tehnologia informatiei, marketing, manageri interimari.


Segmente de piaţă
Punem la dispoziţia clienţilor oferta noastră de soluţii integrate tehnic, financiar şi comercial, pentru următoarele domenii:
Energie
Producerea energiei electrice şi termice
Surse de energie regenerabilă
Transportul şi distribuţia energiei electrice
Mediu
Infrastructură. Construcţii civile şi Industriale
Alte sectoare industriale

Servicii oferite
O gamă variată de servicii şi expertiză tehnică care să vă sprijine în rezolvarea problemelor din domeniile energie şi infrastructură de mediu. Oferim consultanţă şi servicii de inginerie clienţilor din sectorul public şi privat, în ţară şi peste hotare, pe tot parcursul proiectului de investiţii – contractare, proiectare, execuţie şi punere în funcţiune.
Consultanţă tehnică
Consultanţă financiară şi instituţională
Conducere de proiect
Inginerie de bază şi de detaliu
Alte servicii inginereşti