Proiectare Verificare Revizie Service - S.C. RAMFI INSTAL S.R.L. - Instalații gaze și centrale termice Timisoara Lugoj Sannicolau Mare Jimbolia Recas Faget Buzias Deta Gataia Ciacova

Instalator Centrale Termice Instalatii Gaze Timisoara reprezinta pagina unde puteti gasi informatii despre Proiectare Verificare Revizie Service - S.C. RAMFI INSTAL S.R.L. - Instalații gaze și centrale termice Timisoara Lugoj Sannicolau Mare Jimbolia Recas Faget Buzias Deta Gataia Ciacova - Doar Unu Instalator Centrale Termice Instalatii Gaze Timisoara. In categoria Instalator Centrale Termice Instalatii Gaze Timisoara promovam: instalator, instalator autorizat, instalator sanitar, instalatori, instalatori autorizati, instalator autorizat anre, instalatii termice, instalatii sanitare, instalator gaze, verificari,revizii tehnice, instalatii gaze naturale, instalatie aragaz.


 S.C. RAMFI INSTAL S.R.L. este o societate cu raspundere limitată înființată în anul 2002, în orașul Timișoara, cu mare experiență în domeniu, cu următoarele domenii de activitate:

   1. Proiectare si executie instalatii utilizare gaze naturale
   2. Proiectare si executie retele de distributie gaze naturale si bransamnte
   3. Proiectare si executie retele de apa
   4. Executie instalatii termice si instalatii sanitare
   5. Constructii civile si hale industriale.

    Lucrarile sunt executate de personal calificat si autorizat pentru executarea lucrarilor aflate sub incidenta cerintelor legale si de reglementare.

   De la infiintare si pana in prezent societatea a realizat o serie de lucrari specifice de instalatii si constructii. Proiectele in vederea realizarii lucrarilor de instalatii si constructii sunt elaborate in biroul propriu de proiectare si validate de autoritatea in domeniul respectiv. Elaborarea proiectelor este realizata de catre personal autorizat in acest domeniu.  

   Personalului angajat al societatii noastre i se cere prin fisa postului sa presteze lucrari la cele mai inalte standarde considerand ca aceasta este cea mai buna cale de a creste satisfactia clentilor, numarul recomandarilor, imaginea societatii si cresterea pe termen lung.


   S.C. RAMFI INSTAL S.R.L. funcţionează conform legislaţiei romaneşti având o structură organizatorica proprie şi  statut propriu. Structura organizatorică este concepută şi implementată prin ,,Regulamentul de Ordine Interioară ROI - 01, prin care se specifică încadrarea personalului, organizarea muncii, drepturile şi îndatoriile societăţii şi a salariaţilor, norme de igienă sănătatea şi securitatea muncii,  reguli de disciplină şi sancţiuni.

  In cadrul societăţii exista o organigramă, aprobată de Directorul General al  societăţii, din care se poate vedea compartimentarea, nivelele ierarhice, direcţiile de subordonare şi de colaborare dintre componentele acestei structuri. Pentru toate funcţiile şi persoanele care le ocupă, în societate există fişe de post. De asemenea există şi alte documente specifice prin care se respectă reglementările în vigoare privind legislaţia muncii, protecţiei omului şi mediului înconjurător.

Servicii Instalator Centrale Termice Instalatii Gaze Timisoara

  INSTALAȚII GAZE NATURALE

   - proiectare și execuție

   REȚELE DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE

   - proiectare și execuție

   REȚELE DE APĂ

   - proiectare și execuție

   CAZANE PE COMBUSTIBIL SOLID

   - cazane clasice și cu tehnologia gazeificării lemnului

   CENTRALE TERMICE clasice și în condensație

   - montări și puneri în funcțiune;

   - verificări și autorizații ISCIR;

   - reparare și service;

   - execuții instalații termice.

   EXECUȚIE INSTALAȚII SANITARE

   EXECUȚIE CONSTRUCȚII CIVILE ȘI HALE INDUSTRIALE

     Autorizatii ISCIR

   - Autorizatia nr. TMCR4/A,B,F,D/1,2/0157/0/27.12.2010 (PT-A-1) avand domeniul de autorizare “Instalare, montare, reparare si intretinere, verificari tehnice in utilizare la aparate consumatoare de combustibil cu P≤400 kW si cazane de apa calda cu P≤400 kW”;
  - Autorizatia nr. TMCR4/A,B,C/17,18/0158/0/27.12.2010 (PT-C-4) avand domeniul de autorizare “Instalare, montare, reparare la cazane de apa calda cu 400kW≤2500 și cazane de abur de joasă presiune cu 0,6 t/h≤1 t/h”;

  - Autorizație nr. OR/CR4/N/20,53/1003/0/26.06.2012 având domeniul de autorizare ”Montare, punere în funcțiune, reparare și intreținere la instalații de ardere și instalații de automatizare pentru cazane, sisteme de autoatizare pentru cazane termice”;

   - Autorizație nr. OR/ORD130/1055/0/20.11.2013 pentru activități RSVTI valabilă 3 ani.

   Autorizatii ANRE

   - Autorizatia nr. 15983 destinata proiectarii instalatiilor de utilizare a gazelor naturale tip PDIB, eliberata la data de 09.12.2015 cu termen de valabilitate 5 ani;
   - Autorizatia nr. 14197 destinata executiei, verificarii si reviziei instalatiilor de utilizare a gazelor naturale avand regimul de presiune de lucru mai mica sau egala cu 6 bar, tip EDI, eliberata la data de 14.04.2014 cu termen de valabilitate 3 ani;

   - Autozizația nr. 14196 destinată proiectării sistemelor de distribuție a gazelor naturale, tip PDS, eliberată la data de 14.04.2014 cu termen de valabilitate 3 ani;
   - Autorizatia nr. 15984 destinata execuției sistemelor de distribuție a gazelor naturale, tip EDSB, eliberată la data de 09.12.2015 cu termen de valabilitate 5 ani.

   Autorizații CNSIPC

   -Autorizație seria A, nr. 3215/22.02.2013 pentru efectuarea lucrărilor de instalare și întreținere a sistemelor și instalațiilor de limitare și stingere a incendiilor, cu excepția celor ce conțin anumite gaze fluorurate cu efect de seră.

   Certificate ISO

   - ISO 9001:2008 – Sistemul de management al calitatii eliberat la data de 22.03.2016 cu termen de valabilitate 3 ani;
   - ISO 14001:2005 – Sistemul de managemet al mediului cu certificări intermediare eliberat la data de 22.03.2016 cu termen de valabilitate 3 ani;
     Personal calificat

   - instalatori autorizați ANRE PGIU (proiectanți) - 4 persoane;

   - instalatori autorizați ANRE PGD (proiectanți) - 4 persoane;

   - instalatori autorizați ANRE EGIU - 9 persoane;

   - instalatori autorizați ANRE EGD - 9 persoane;

   - instalatori pentru instalații tehnico-sanitare - 3 persoane;

   - instalatori pentru centrală și gaz - 3 persoane;

   - sudori autorizați oțel - 3 persoane;

   - sudori autorizați polietilenă - 4 persoane;

   - izolator autorizat Kubelin pentru polietilenă - 1 persoană;

   - autorizați ISCIR - RSVTI - 2 persoane;

   - responsabil cu supravegherea lucrărilor RSL -1 persoană;

   - responsabil cu verificarea tehnică RVT -1 persoană;

   - responsabil tehnic cu sudura RTS - 2 persoane;

   - tehnician pentru sisteme și instalații de limitare și stingere a incendiilor - 1 persoană;

   - responsabil cu gestionarea deșeurilor - 1 persoană;

   - responsabil SMM - 2 persoane;

   - responsabil PSI - 1 persoană.