Amarie Alexandru

Notar Cabinete Birouri Notariale Botosani reprezinta pagina unde puteti gasi informatii despre Amarie Alexandru - Doar Unu Notar Cabinete Birouri Notariale Botosani. In categoria Notar Cabinete Birouri Notariale Botosani promovam: Notar, contract de casatorie, adoptie, donatie, succesiune, divort, autentificare acte.


     Notarul Public este un liber profesionist, având statutul unei funcţii autonome, un reprezentant neutru al intereselor clienţilor săi, un consilier nepărtinitor pentru chestiuni juridice complexe. Notarul îndeplineşte totodată un serviciu de interes public prin întocmirea actelor de autoritate publică. Legea nr.36/1995 a notarilor publici şi a activităţii notariale stabileşte că “activitatea notarială asigură persoanelor fizice şi juridice constatarea raporturilor juridice civile sau comerciale nelitigioase, precum şi exerciţiul drepturilor şi ocrotirea intereselor, în conformitate cu legea” (art. 1).

       Actele încheiate în faţa notarului public sunt de autoritate publică, fiind valabile pe tot teritoriul României.

Servicii Notar Cabinete Birouri Notariale Botosani

    contracte de vânzare-cumpărare;
    acte de dezmembrare sau alipire bunuri imobile;
    contracte de schimb imobiliar;
    contracte de donaţie bunuri mobile şi imobile;
    contracte de rentă viageră;
    contracte de întreţinere;
    redactarea înscrisurilor cu conţinut juridic, la solicitarea părţilor;
    autentificarea înscrisurilor;
    procedura succesorală;
    certificarea unor fapte, în cazurile prevăzute de lege;
    legalizqarea copiilor de pe înscrisuri;
    efectuarea şi legalizarea traducerilor;
    procedura divorţului, în condiţiile legii;
    lichidarea pasivului succesoral, cu acordul tuturor moştenitorilor;
    acte de partaj bunuri mobile sau imobile;
    contracte de împrumut cu sau fără ipotecă;
    contracte de garanţie imobiliară;
    contracte de închiriere pentru bunuri mobile sau imobile;
    contracte de comodat (împrumut de folosinţă);
    antecontracte (promisiuni bilaterale) de vânzare-cumpărare;
    tranzacţii, etc.