Boja Emanuel Horia

Notar Cabinete Birouri Notariale Ineu reprezinta pagina unde puteti gasi informatii despre Boja Emanuel Horia - Doar Unu Notar Cabinete Birouri Notariale Ineu. In categoria Notar Cabinete Birouri Notariale Ineu promovam: Notar, contract de casatorie, adoptie, donatie, succesiune, divort, autentificare acte.


       Actele încheiate în faţa notarului public sunt de autoritate publică, fiind valabile pe tot teritoriul României.

       Activitatea notarială se realizează în aceeaşi măsură pentru toate persoanele, fără a face deosebire de rasă, naţionalitate, originea etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenenţa politică, averea sau originea socială.

Servicii Notar Cabinete Birouri Notariale Ineu

- contracte de vânzare-cumpărare
- acte de dezmembrare sau alipire bunuri imobile
- contracte de schimb imobiliar
- contracte de donaţie bunuri mobile şi imobile
- contracte de rentă viageră
- contracte de întreţinere
- acte de partaj bunuri mobile sau imobile
- contracte de împrumut cu sau fără ipotecă
- contracte de garanţie imobiliară
- contracte de închiriere pentru bunuri mobile sau imobile
- contracte de comodat (împrumut de folosinţă)
- antecontracte (promisiuni bilaterale) de vânzare-cumpărare.
- tranzacţii, etc


     Obţinerea extrasului de Carte Funciară pentru autentificare şi înscrierea în Cartea Funciară pentru publicitatea imobiliară a contractelor.