Traducator Mihaela Pintilie

Traducator Bacau reprezinta pagina unde puteti gasi informatii despre Traducator Mihaela Pintilie - Doar Unu Traducator Bacau. In categoria Traducator Bacau promovam: Traducator, traduceri scrise, interpretariat, legalizate, traduceri juridice, traduceri tehnice, traduceri economice, traduceri medicale, subtitrare, dublare, legalizare, corectare, traducator engleza, traducator franceza, traducator portugheza, traducator spaniola, traducator italiana, traducator germana, traducator maghiara, traducator rusa, traducator chineza, traducator japoneza.


europa_400 Mihaela Pintilie, traducator autorizat din Bacau, detin o experienta vasta, in domeniul traducerilor autorizate si legalizate, in/din cele mai importante limbi ale Uniunii Europene. Detine autorizate de traducator - interpret pentru fiecare dintre aceste limbi, in domenii foarte importante precum: stiinte juridice, economice, contabile, tehnice, medicale si isi propune ca prin fiecare proiect realizat sa castige o cota de piata si un alt standard de calitate in domeniul traducerilor/interpretariatului. 

 Traducătorul autorizat reprezinta un expert lingvist specializat în ştiinţe juridice, abilitat de către Ministerul de Justiţie să traducă în scris acte de uz oficial şi internaţional utilizate de către instituţiile statului şi de către cele internaţionale.
 Traducerea autorizată este un document scris, semnat de către un traducător autorizat de Ministerul Justiţiei, în care traducătorul atestă că traducerea documentului este conformă cu originalul. Traducerea legalizată este folosită pentru documentele de uz oficial sau internaţional şi constă în garantarea legalităţii documentului de către un organism de stat sau instituţie abilitată în acest sens. Procesul de legalizare a traducerilor verifică
dacă semnătura (semnăturile) şi ştampila (ştampilele) care apar pe un document sunt autentice. Prin procesul de legalizare a traducerii nu se verifică sau certifică dacă documentul este corect şi complet sub aspectul conţinutului şi nici nu se produce o aprobare a conţinutului documentului tradus de către instituţia care face legalizarea.

 images_03Interpretarea este activitatea intelectuală de redare orală, dintr-o limbă sursă într-o limbă ţintă, a unor discursuri, prezentări, depoziţii, pledoarii şi alte forme specifice comunicării orale. Interpretarea este de obicei bidirecţională şi presupune o foarte bună cunoaştere a limbilor de lucru la nivel de specialitate şi oral, cunoştinţe lingvistice la nivel de expert şi cunoştinţe în specialitatea de lucru.

 Procesul de traducere este activitatea intelectual-creativă care cuprinde următoarele etape şi elemente pentru asigurarea unui rezultat superior din punct de vedere al calităţii şi al eficienţei, potrivit scopului avut în vedere de către utilizatorul de traducere:

 •  analiza iniţială a textului (identificarea eventualelor probleme de ambiguitate lingvistică, a anomaliilor, abrevierilor sau oricăror alte aspecte care necesită clarificare împreună cu beneficiarul traducerii);
 •  cercetarea textului sursă din punct de vedere terminologic şi al domeniului de specialitate, stabilirea terminologiei textului, avizarea ei de către beneficiar sau de către un specialist în domeniu;
 •  prima versiune de traducere;
 •  corectarea primei versiuni de traducere (se face de către traducător);
 •  revizia lingvistică a traducerii (de către un traducător, altul decât autorul traducerii respective; se vor urmări redarea integrală şi corectă a mesajului textului sursă, corectitudinea din punct de vedere gramatical, folosirea
 • adecvată a limbajului de specialitate şi conformitatea cu scopul îndeplinit);
 •  revizia de specialitate a traducerii;
 •  revizia stilistică;
 •  aprobarea şi elaborarea versiunii finale;
 •  corectarea traducerii finale (o ultima privire înainte de predarea traducerii).

   images_2

 Fiind autorizata in traduceri, experienta in domeniul traducerilor este vasta si ma recomanda profesionalismul si devotamentul, care au fost apreciate si utilizate in mod consecvent, de catre clienti. Va stau la dispozitie in orice moment, fiind disponibila deplasarilor in toata tara, pentru a onora cerintele dumneavoastra, avand cele mai avantajoase preturi.

Servicii Traducator Bacau


serviciitraducere_400 Traduceri documente şi acte oficiale si intepretariat.
 Acte cu caracter personal:

 • documente de identitate, permise de conducere, certificate de naştere, căsătorie, cărţi de muncă, cupoane de pensie, caziere, etc.


 Acte de studii:

 • diplome de studii (bacalaureat, licenţă, masterat, doctorat, rezidenţiat, etc.), foi matricole, adeverinţe şcolare, programe analitice, etc.

 Traduceri juridice: 

 • notificări, texte de lege, diverse contracte juridice, testamente, sentinţe civile, sentinţe penale, procuri, declaraţii pe proprie răspundere, etc.

 Traduceri economice şi contabile: 

 • corespondenţa societăţilor comerciale, documente constitutive ale societăţilor comerciale (act constitutiv, certificat de înmatriculare, acte adiţionale, bilanţuri), rapoarte, declaraţii şi note contabile, etc.

 Traduceri financiar-bancare: 

 • declaraţii vamale, dosare de creditare, facturi diverse, extrase de cont, situaţii client, raport de audit, etc.

Galerie foto