S.C. DacoArhitectura S.R.L.

Arhitect Proiectant Bistrita reprezinta pagina unde puteti gasi informatii despre S.C. DacoArhitectura S.R.L. - Doar Unu Arhitect Proiectant Bistrita. In categoria Arhitect Proiectant Bistrita promovam: Proiectant, birou arhitectura, autorizatie de constructie, expertiza tehnica, studiu fezabilitate, PUD, PUZ, PUG, structura rezistenta, proiect arhitectura, inginer proiectant, desen tehnic, proiectare imobile, proiectant constructii, proiectant amenajari/reamenajari, constructii civile, industriale, agricole, tehnice, studii de fezabilitate, proiectare arhitectura, proiectare instalatii.


    S.C. DacoArhitectura S.R.L. este un birou de arhitecturã specializat în derularea de proiecte complexe pentru construcţii civile şi industriale.

    Misiunea S.C. DacoArhitectura S.R.L. îmbinã asumarea angajamentului de a depăşi orice limitã cu dorinţa de a stabili noi standarde în ceea ce priveşte oferirea soluţiei optime - funcţională şi reprezentativă - pentru fiecare proiect în parte. Corelarea, în egală măsură, a componentei financiare şi a celei tehnice cu necesităţile şi aşteptările clientului este ceea ce ne diferenţiazã de tiparele obişnuite.

    S.C. DacoArhitectura S.R.L. asigurã realizarea oricărui tip de investiţie în toate fazele de proiectare. Toate proiectele realizate se îmbină perfect cu identitatea clientului şi se conturează de-a lungul liniilor de concept. Abordăm cu succes strategia de storytelling pentru a asigura satisfacţia clienţilor noştri, fără, însă, a neglija nevoile comunităţii locale şi ale mediului înconjurător.

    S.C. DacoArhitectura S.R.L. materializează strategiile investitorilor şi dorinţele clienţilor ce doresc un cămin care să asigure confortul dorit de întreaga familie cu o eficienţă energetică maximă.

Servicii Arhitect Proiectant Bistrita

        Expertize tehnice prin experti atestați
        Documentații tehnice necesare pentru obținerea certificatului de urbanism
        Documentații tehnice pentru obtinerea avizelor și acordurilor impuse prin certificatul de urbanism
        Consultanță în alegerea terenului
        întocmire documentații tehnice pentru autorizații de construire  (DTAC) pentru orice tip de clădire ; inclusiv schimbări de destinație, firme luminoase, extinderi , mansardări, reabilitări
        întocmire proiecte tehnice de execuție (PTh)
        Verificare de proiecte prin verificatori atestați
        Consultanță pentru amenajări interioare
        întocmire proiecte de urbanism (PUD, PUZ)
        întocmire proiecte de peisagistică
        Prezentări 3D
        Consultanta accesare fonduri europene
        Studii topografice – Ridicare topografică presupune măsurători la teren, elaborarea documentaţiei şi avizarea de catre O.C.P.I.
        Studii geotehnice – Studiu geotehnic se efectuează prin deplasarea în teren a unei echipe şi forarea în 1 sau 2 puncte, după caz, elaborarea documentaţiei.