Avocat Inasel Alin

Avocat Oradea reprezinta pagina unde puteti gasi informatii despre Avocat Inasel Alin - Doar Unu Avocat Oradea. In categoria Avocat Oradea promovam: Avocat, reprezentare juridica, acte juridice, drept penal, drept comunitar, drept comercial, asistenta juridica, dreptul muncii, dreptul familiei, avocat din oficiu .


Dezvoltarea permanentă a relaţiilor dintre profesioniști şi diversitatea contactelor comerciale dintre personele juridice dau naştere unor probleme juridice şi incidente comerciale tot mai sofisticate. Informarea permanentă şi perfecţionarea continuă în domeniuI litigiilor comerciale (între profesioniști) si a procedurii insolvenţei, a dus la creşterea serviciilor oferite de Cabinetul de Avocat INĂȘEL ALIN, care pe lângă reprezentare în litigii comerciale şi în procedura insolventei, în faţa tuturor instanţelor judecătoreşti şi arbitrale, vă oferă:

Consultanţă juridică şi asistare în:

    toate tipurile de tranzacţii comerciale
    redactare/analize contracte comerciale, tranzacții comerciale, vânzare-cumpărare etc. (toate tipurile de contracte comerciale)
    constituire de societăţi, redactări acte adiționale de modificare a acestora
    asistenţă juridică cu titlu permanent în legătură cu activităţile societăţilor comerciale
    asistenţă la negocieri pentru încheierea contractelor comerciale
    asistenţă completă la constituirea sau modificarea actelor constitutive ale societăţilor comerciale
    înființări de societăți comerciale și puncte de lucru
    asistenţă juridică în legatură cu fuziunea, dizolvarea, lichidarea sau falimentul societăţilor comerciale
    acte adiționale, cesiuni
    înregistrarea mențiunilor la Oficiul Registrul Comerțului și obținerea avizelor necesare
    recuperări de debite, reorganizări, falimente
    acţiuni referitoare la neglijenţa comercială
    litigii contractuale
    răspunderea directorilor şi a functionarilor

Asistenţă juridică în recuperarea creanţelor:

    notificări
    procedura ordonanței de plată
    executare silită
    executarea biletului la ordin şi a CEC-ului
    negocieri în numele societăților.

Servicii Avocat Oradea

Cabinetul nostru oferă servicii în domeniul dreptului Civil, drept Penal, dreptul Familiei, drept Bancar, drept Comercial, drept Comunitar, drept Administrativ si fiscal, dreptul Asigurărilor, dreptul Muncii, prin:

-consultaţii juridice;
– asistare și reprezentare în fața instanțelor judecătorești și a organelor de urmărire penală;
– redactare acte/contracte civile, administrative și comerciale;
– redactare cereri de chemare în judecată pentru recuperare taxa pe poluare;
– consutanţă la cererea clienţilor privind legislaţia în asigurări/asigurări de bunuri, de persoane, de riscuri financiare, de transport şi de răspundere civilă;
– asistare şi reprezentare în soluţionarea cauzelor de daună şi acordarea despăgubirior;
– promovarea și susținerea acțiunilor în vederea recuperării daunelor materiale și daunelor morale, ca urmare a unor accidente de circulație;
– asistare și reprezentare în acțiunile înaintate către și împotriva Fondului de Protecție a Victimelor Străzii;
– analiza polițelor de asigurare;
– consultanță și asistență juridică în vederea constituirii și autorizării societăților de asigurare reasigurare/intermediere în asigurări, precum și a sucursalelor acestora;
– consultanță și asistență juridică în vederea constituirii și autorizării brokerilor și agenților de asigurare;
– reprezentarea societăților de asigurare în litigiile privind asigurările RCA și CASCO.
– anulări de acte ale administrației publice locale;
– asistență juridică în proceduri de achiziții publice şi imobiliare;
– revendicări imobiliare, terenuri și construcții;
– succesiuni, partaje, evacuări, ieșiri din indiviziune;
– recuperări de creanțe;
– înființări de asociații, fundații și federații;
– anulare comisioane bancare;
– acțiuni în constatarea caracterului abuziv a clauzelor contractuale ce privesc comisoanele de risc, comisioanele de administrare, scadențele anticipate etc.;
– recuperarea sumelor achitate în baza unor clauze abuzive;
– opinii juridice etc.