VRSD CONSULTING

Consultant Cluj Napoca reprezinta pagina unde puteti gasi informatii despre VRSD CONSULTING - Doar Unu Consultant Cluj Napoca. In categoria Consultant Cluj Napoca promovam: Consultant, consultanta, inginerie, consiliere in domeniul strategiilor, resurse umane, consultanti de internet, de proces, relatii publice, de performanta, de imigrare, tehnologia informatiei, marketing, manageri interimari.


În anul 2008, încă de la primele apeluri lansate privind oportunităţile de finanţare nerambursabilă, VRSD Consulting a răspuns solicitărilor clienţilor săi, reuşind să faciliteze atragerea de fonduri europene în mediul public, privat, urban sau rural.
Portofoliul VRSD CONSULTING cuprinde un număr de 61 proiecte, a căror valoare totală a ajutorului public nerambursabil însumează aproximativ 20 milioane de euro. În funcţie de profilul şi nevoile solicitanţilor, VRSD CONSULTING a oferit clienţilor săi servicii de consultanţă specializată în faza de pregătire şi elaborare a documentaţiei necesare, precum si in faza de implementare a proiectelor aprobate.
Detinem cunostintele, experienta, instrumentele si resursele necesare implementarii cu succes a proiectelor finantate prin fondurile europene post-aderare, fiind hotarati sa jucam un rol important in procesul absorbtiei de catre Romania a fondurilor Uniunii Europene.

Servicii Consultant Cluj Napoca

În anul 2008, încă de la primele apeluri lansate privind oportunităţile de finanţare nerambursabilă, VRSD Consulting a răspuns solicitărilor clienţilor săi, reuşind să faciliteze atragerea de fonduri europene în mediul public, privat, urban sau rural.
Portofoliul VRSD CONSULTING cuprinde un număr de 61 proiecte, a căror valoare totală a ajutorului public nerambursabil însumează aproximativ 20 milioane de euro. În funcţie de profilul şi nevoile solicitanţilor, VRSD CONSULTING a oferit clienţilor săi servicii de consultanţă specializată în faza de pregătire şi elaborare a documentaţiei necesare depunerii a:

    20 proiecte de investiţii – PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE, AXA PRIORITARĂ 1 – „Un sistem inovativ şi ecoeficient de producţie”, DOMENIUL DE INTERVENŢIE 1.1 – „Investiţii productive şi pregătirea pentru competiţia pe piaţă a întreprinderilor, în special a IMM”, OPERAŢIUNEA a) – „Sprijin pentru consolidarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile”.
    14 proiecte de dezvoltare a microîntreprinderilor – PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL, AXA PRIORITARĂ 4 – Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local, D.M.I. 4.3 Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor;
    1 proiect de investiţii – PROGRAMUL NAŢIONAL PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ, AXA 1 – Creşterea Competitivităţii Sectorului Agricol şi Silvic, Măsura 123 Creşterea competitivităţii produselor agricole şi forestiere.
    4 proiecte de investiţii – PROGRAMUL NAŢIONAL PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ, AXA 3 – Calitatea vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale, Măsura 312 Crearea şi dezvoltarea de microîntreprinderi.
    1 proiect de investiţii – PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE, AXA PRIORITARĂ 4 Creşterea eficienţei energetice şi a securităţii furnizării, în contextul combaterii schimbărilor climatice, DOMENIUL DE INTERVENŢIE 4.2 Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea energiei verzi.
    28 de analize cost beneficiu pentru diferite proiecte de investiţii iniţiate de autorităţi publice locale
    2 planuri de marketing – PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL, Axa prioritara 5, Domeniul major de interventie 5.3: “ Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică”