SC AP CONT NOW SRL

Contabil Cluj Napoca reprezinta pagina unde puteti gasi informatii despre SC AP CONT NOW SRL - Doar Unu Contabil Cluj Napoca. In categoria Contabil Cluj Napoca promovam: Contabil, contabilitatea financiara, contabilitate interna de gestiune, operator economic, audit financiar-contabil, analize economico-financiare, expertize contabile, expert contabil.


        Personalul nostru detine o bogata experienta in domeniu si oferim clientilor servicii profesionale si de calitate, serviciile fiind adaptate nevoilor pietei. Garantam calitatea serviciilor, etica, seriozitate si ne asumam raspunderea pentru corectitudinea proceselor contabile; toate acestea la un pret avantajos.

    Consultantul fiscal, reprezinta persoana care exercită, în mod independent, servicii profesionale şi asistenţă în domeniul fiscal, pe baza raporturilor juridice civile şi comerciale cu persoanele fizice sau juridice cărora le acordă consultanţă şi faţă de care aceasta nu are niciun fel de interese materiale directe sau indirecte, cu excepţia onorariilor cuvenite pentru munca prestată în această calitate.

    Expertul contabil este persoana care a dobandit aceasta calitate in conditiile Ordonantei nr. 65/1994 privind organizarea activitatii de expertiza contabila si contabililor autorizati si are competenta profesionala de a organiza si conduce contabilitatea, de a supraveghea gestiunea societatilor comerciale, de a intocmi situatiile financiare si de a efectua expertize contabile.

    Auditorul financiar este persoana fizica sau juridica care a dobandit aceasta calitate si este membra C.A.F.R. Auditul financiar reprezinta activitatea de examinare in vederea exprimarii de catre auditorii financiari a unei opinii asupra situatiei financiare,in conformitate cu Standardele Internationale de Audit adoptate de Camera AuditorilorFinanciari din Romania (CAFR).

Servicii Contabil Cluj Napoca

În funcție de necesitățile managementului companiei dumneavoastră, se pot agrea pachete de servicii, acestea putând include:

    Consultanță fiscală si financiar-contabila
    Servicii de contabilitate si revizii contabile
    Expertiză judiciară si extrajudiciară
    Servicii de analiză financiară particularizată nevoilor specifice ale clienților
    Rapoarte financiare complexe (Business Intelligence Systems)
    Consultanță în elaborarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă
    Servicii de management de proiect
    Salarizare, administrare de personal și consultanță legislativă în domeniul resurselor umane
    Acces la infrastructura hardware si software prin închirierea de licențe de operare