SC CONSULTING EXP SRL

Contabil Giurgiu reprezinta pagina unde puteti gasi informatii despre SC CONSULTING EXP SRL - Doar Unu Contabil Giurgiu. In categoria Contabil Giurgiu promovam: Contabil, contabilitatea financiara, contabilitate interna de gestiune, operator economic, audit financiar-contabil, analize economico-financiare, expertize contabile, expert contabil.


         Misiunea noastra este de a furniza servicii de inalta valoare pentru companiile romanesti si straine.

         Firma poseda un nivel ridicat de experienta in audit finaciar, evaluare si contabilitate.

    Consultantul fiscal, reprezinta persoana care exercită, în mod independent, servicii profesionale şi asistenţă în domeniul fiscal, pe baza raporturilor juridice civile şi comerciale cu persoanele fizice sau juridice cărora le acordă consultanţă şi faţă de care aceasta nu are niciun fel de interese materiale directe sau indirecte, cu excepţia onorariilor cuvenite pentru munca prestată în această calitate.

    Expertul contabil este persoana care a dobandit aceasta calitate in conditiile Ordonantei nr. 65/1994 privind organizarea activitatii de expertiza contabila si contabililor autorizati si are competenta profesionala de a organiza si conduce contabilitatea, de a supraveghea gestiunea societatilor comerciale, de a intocmi situatiile financiare si de a efectua expertize contabile.

        Personalul nostru detine o bogata experienta in domeniu si oferim clientilor servicii profesionale si de calitate, serviciile fiind adaptate nevoilor pietei. Garantam calitatea serviciilor, etica, seriozitate si ne asumam raspunderea pentru corectitudinea proceselor contabile; toate acestea la un pret avantajos.

    Auditorul financiar este persoana fizica sau juridica care a dobandit aceasta calitate si este membra C.A.F.R. Auditul financiar reprezinta activitatea de examinare in vederea exprimarii de catre auditorii financiari a unei opinii asupra situatiei financiare,in conformitate cu Standardele Internationale de Audit adoptate de Camera AuditorilorFinanciari din Romania (CAFR).

Servicii Contabil Giurgiu

Oferim servicii complete de:

         Consultanta conform Codului fiscal si anume:

        Impozitul pe venit
        Impozitul pe diviende
        Impozitul pe nerezidenti
        Calcul impozit profit
        Certificare declaratie impozit pe profit
        TVA
        Contributii socialeSolutii fiscale

    Servicii de personal – salarizare

        consultanta privind intocmirea dosarelor de personal;
        Intocmirea, depunerea si urmarirea dosarelor de personal;
        intocmirea si depunerea statelor de plata a salariilor;
        intocmirea si depunerea declaratiilor privind obligatiile aferente drepturilor de personal;

    Servicii profesionale de evidenta contabila

        inregistrarea cronologica a articolelor contabile pe baza documentelor primare;
        elaborarea balantei de verificare lunara;
        intocmirea registrului jurnal, registrului inventar, jurnalelor de TVA si cartea mare;
        contabilitate de gestiune;
        intocmirea bilantului contabil;
        intocmirea si depunerea declaratiilor privind taxele si impozitele;
        verificarea si certificarea bilantului contabil;
        consolidarea balantelor de verificare pentru grupuri de societati si transpunerea lor in bilant.
        Servicii refacere contabliate
        Servicii evaluare a patrimoniului

    Rapoarte de analiza economico-financiara si fiscala, consultanta si asistenta de management

        analiza fluxurilor financiare, cash-flow-ului;
        analiza datoriilor si creantelor;
        analiza capitalurilor si a imobilizarilor;
        intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli;
        consultanta privind legislatia financiar-contabila
        analiza si organizarea fluxului informational (comunicarea intre departamente);
        consultanta privind organizarea contabilitatii financiare si de gestiune in conformitate cu legislatia in vigoare;
        instruirea personalului cu privire la modul de intocmire a documentelor primare si circuitul acestora in cadrul organizatiei;
        consultanta in alegerea sistemului informatic necesar activitatii.