Stoicescu Elena Cristina

Notar Cabinete Birouri Notariale Tarcaia reprezinta pagina unde puteti gasi informatii despre Stoicescu Elena Cristina - Doar Unu Notar Cabinete Birouri Notariale Tarcaia. In categoria Notar Cabinete Birouri Notariale Tarcaia promovam: Notar, contract de casatorie, adoptie, donatie, succesiune, divort, autentificare acte.


     Notarul Public este un liber profesionist, având statutul unei funcţii autonome, un reprezentant neutru al intereselor clienţilor săi, un consilier nepărtinitor pentru chestiuni juridice complexe. Notarul îndeplineşte totodată un serviciu de interes public prin întocmirea actelor de autoritate publică. Legea nr.36/1995 a notarilor publici şi a activităţii notariale stabileşte că “activitatea notarială asigură persoanelor fizice şi juridice constatarea raporturilor juridice civile sau comerciale nelitigioase, precum şi exerciţiul drepturilor şi ocrotirea intereselor, în conformitate cu legea” (art. 1).

       Actele încheiate în faţa notarului public sunt de autoritate publică, fiind valabile pe tot teritoriul României.

       Activitatea notarială se realizează în aceeaşi măsură pentru toate persoanele, fără a face deosebire de rasă, naţionalitate, originea etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenenţa politică, averea sau originea socială.

Servicii Notar Cabinete Birouri Notariale Tarcaia

- contracte de vânzare-cumpărare
- acte de dezmembrare sau alipire bunuri imobile
- contracte de schimb imobiliar
- contracte de donaţie bunuri mobile şi imobile
- contracte de rentă viageră
- contracte de întreţinere
- acte de partaj bunuri mobile sau imobile
- contracte de împrumut cu sau fără ipotecă
- contracte de garanţie imobiliară
- contracte de închiriere pentru bunuri mobile sau imobile
- contracte de comodat (împrumut de folosinţă)
- antecontracte (promisiuni bilaterale) de vânzare-cumpărare.
- tranzacţii, etc


     Obţinerea extrasului de Carte Funciară pentru autentificare şi înscrierea în Cartea Funciară pentru publicitatea imobiliară a contractelor.